Single Post

Công trình xây dựng công cộng 4.0

Các công nghệ mới cho phép quản lý và tối ưu hóa công trình xây dựng tốt hơn nhiều. Tại DFM-Europe, chúng tôi đã phát triển nhiều giải pháp sẵn có, nhằm mục đích này:

  • Định vị công cụ, nhờ vào công nghệ truyền thông được phát triển hợp tác với Orange, DFM cho phép theo dõi vị trí của các công cụ lớn hoặc nhỏ của bạn trên toàn nước Pháp (và thậm chí cả quốc tế). Dù là thông qua ăng-ten riêng, được lắp đặt trên công trường của bạn, hay qua mạng công cộng Orange, các công cụ của bạn sẽ không còn bị thất lạc.
  • Các thẻ RFID cho phép nhận diện thiết bị hoặc hàng hóa và do đó tăng cường khả năng kiểm soát hậu cần. Các cổng, quét thủ công, nhiều khả năng để điều chỉnh công nghệ theo nhu cầu của bạn.

Trong bài thuyết trình dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các giải pháp chi tiết mà chúng tôi đề xuất để đưa công trường của bạn tiến vào ngành công nghiệp 4.0.