Single Post

Smart Training

  1. Khái Niệm

Khái Niệm Khái niệm của Smart Training là tập trung vào bản sao song sinh số (Digital Twin) và cho phép người dùng khám phá và đào tạo xung quanh một đối tượng, quy trình hoặc hệ thống mà không cần chờ đợi. Biểu đồ số hóa cung cấp cả yếu tố và động lực hoạt động của một thiết bị. Smart Training được xây dựng dựa trên tài liệu kỹ thuật đào tạo và hiện đã cho phép sử dụng các thủ tục đào tạo này trong thực tế ảo hoặc 3D một cách hiệu quả mà không cần người điều hành truy cập vào thiết bị.

Ứng dụng được tổ chức thành hai phần chính:

  • Tài liệu học, hoặc đối tượng CAD, với tất cả các tương tác có thể được thêm và xác định.
  • Ứng dụng tạo khóa học cho phép thu thập thông tin từ tài liệu học để tạo ra các thủ tục hoặc khóa học. 

2. Những Điểm Nổi Bật của Smart Training

Sự quan trọng của Smart Training là sự đơn giản và đa năng của nó. Mục tiêu là không cần phải chạm vào CAD và tự động tạo ra tài liệu học từ đó. Với Smart Training:

Giảm bớt và làm cho các tương tác trong ứng dụng trở nên tổng quát, xác định các điều kiện, bước và thông tin quan trọng.

Sử dụng các định dạng trao đổi giữa ứng dụng Course Creator và ứng dụng 3D được chuẩn hóa. Truy cập vào các môi trường mặc định để thêm đối tượng (Hầm, Văn phòng, Ngoại ô trên một bãi đậu máy bay, Ngoại ô trên cỏ, trên biển...

Nhập đối tượng từ tệp CAD vào thực tế ảo. Hiện tại, bước khởi đầu tích hợp plugin ASSIMP (https://github.com/assimp/assimp) để tự động nhận biết các tương tác có thể có trong cấu trúc của đối tượng hoặc có một công cụ để thêm chúng một cách đơn giản.

Thêm thông tin tương tác có thể có trên một phần hoặc một nhóm các đối tượng vào định dạng đối tượng.

Tạo lại ứng dụng tạo khóa học để tải mô hình CAD trực tiếp, phân tích nó và cho phép tạo khóa học và khởi chạy nó trong 3D hoặc thực tế ảo.

3. Lợi Ích của Smart Training

  • Giảm chi phí: Tạo một ứng dụng thực tế ảo cho việc đào tạo sử dụng hoặc bảo trì cụ thể cho phép trước hết không cần thiết có đối tượng hoàn chỉnh để thực hiện việc đào tạo.
  • Giảm thời gian đưa vào sản xuất: Cũng có thể thử nghiệm và đào tạo các cá nhân khác nhau về việc sử dụng trước khi giải pháp được tạo ra và mà không mất thêm thời gian.
  • Giảm rủi ro: Đào tạo một người có thể bao gồm cả các rủi ro, rủi ro do tình hình, máy móc hoặc thậm chí là điều kiện mà họ sẽ được thực hiện. Với thực tế ảo, ngoại trừ rủi ro bị thương trong một văn phòng không phù hợp với thực tế ảo, chúng gần như không tồn tại.
  • Quyền được sai lầm: Ngược lại hoàn toàn, trong thực tế ảo, bạn có thể phạm sai lầm, bạn có thể làm hỏng mọi thứ và điều này sẽ không thành vấn đề nếu trừ một điểm số xấu. Kiểm tra và đánh giá các thủ tục: Với thực tế ảo, có thể đánh giá kỹ thuật các thủ tục khi chúng được tạo ra cũng như nếu đối tượng đã tồn tại nhưng từ sự thoải mái của văn phòng.
  • Công cụ truyền thông tiên tiến: Lợi ích của thực tế ảo là nó dễ sử dụng và sự đơn giản như vậy làm cho nó trở thành một công cụ truyền thông tốt hàng ngày.