Single Post

Rác thông minh 4.0

Quản lý rác thải gia đình và công nghiệp là một vấn đề kinh tế và môi trường quan trọng được nhận diện rõ ràng từ nhiều năm qua không chỉ bởi các cơ quan công cộng mà còn bởi toàn bộ xã hội chúng ta. Luồng rác thải (sản xuất bởi hộ gia đình và doanh nghiệp) đại diện cho khoảng 4,6 tấn/năm/dân...