Single Post

Nông nghiệp kết nối

Nông nghiệp trong tương lai đòi hỏi nhiều sự đổi mới và cải tiến. Từ giám sát cây trồng, đàn gia súc, tối ưu hóa tưới tiêu, đến thu hoạch. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh trò chuyện với Christophe Laignel, Chủ tịch của Công ty Enrouleur Français, người chia sẻ về kinh nghiệm và dự án đổi mới của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đặc biệt là quản lý hàng rào.