Single Post

IoT trong lĩnh vực bất động sản

Trong một thế giới nơi các tiến bộ công nghệ xuất hiện ngày càng nhanh chóng, việc phổ cập các công nghệ này không luôn theo kịp và chúng thường chỉ được sử dụng trong mục đích công nghiệp và/hoặc nghiên cứu. Tuy nhiên, IoT có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. IoT có thể tham gia vào các lĩnh vực khác nhau như quản lý môi trường, kiểm soát chi phí, an ninh, tối ưu hóa, tiện ích... DFM xin giới thiệu đến bạn một số giải pháp trong số nhiều giải pháp khác.